پایگاه خبری وب زوم
یکشنبه 12 آذر 1402
کد خبر: 13836
پ

تحقق «منظومه فضایی» در گرو ارتقای سازمان فضایی

مدیر عامل یک شرکت فناور در حوزه هوافضا معتقد است تحقق منظومه فضایی در سازمان فضایی ذیل نظر رئیس جمهور صورت می گیرد.

محمد حسین ذوالفقار مدیر عامل یک شرکت فناور در حوزه هوا فضا در یادداشتی درباره توسعه صنعت فضایی آورده است: «آنچه که مسلم است توسعه صنعت فضایی از مولفه های مختلفی تاثیر می پذیرد که مهمترین آن تثبیت فناوری فضایی وتجاری سازی گام به گام آن می باشد.صنعت فضایی یک موتور محرک برای به حرکت در آوردن سایر فناوری های کلیدی محسوب میشود حمایت همه جانبه در بخش های دولتی و مردمی می تواند سرعت اثر گذاری این فناوری راهبردی را بالا برده و تحقق اقتصاد فضا را نوید خواهد داد.

در حوضه منظومه سازی ماهواره های کیوب ست الگوی حاکم شکل گیری بخش خصوصی فضا پایه به لحاظ توجیه اقتصادی این بخش از این فناوری راهبردی می باشد و مدل حمایت از شرکت های خصوصی بر پایه سرمایه گزاری های ریسک پذیر انجام می‌شود.

با توجه به محصور بودن سازمان فضایی ذیل نظر وزارت ارتباطات خروجی این سازمان بیشتر نیازهای حوزه ماموریت ictبوده و طرح بازارهای گسترده در این صنعت خارج از این حوزه امکان پذیر نمی باشد. صنعت فضایی منظومه پایه نیازمند شناخت دقیق مردم از این صنعت به زبان ساده می باشد تا امکان جذب سرمایه های عمومی و شکل گیری بخش خصوصی توانمند فراهم آید با این رویکرد سازمان فضایی و دستگاه های حاکمیتی باید فراتر از مرکزیت در استان های مختلف اقدام به برگزاری رویدادهای طرح این فناوری در بین سرمایه گزاران ومراکز علمی همچون دانشگاه ها وپارک های فناوری نمایند که تحقق این مهم بدون شکل گیری یک ساختار منسجم فضایی محقق نخواهد شد.

آنچه در شورای عالی فضایی باید لحاظ شود ارتقای جایگاه سازمان فضایی ذیل نظر ریاست جمهور و توجه به بخش خصوصی با راهبرد جذب سرمایه های عمومی وبه کارگیری نخبگان دراقصی نقاط کشور می باشد.

منظومه سازی ماهواره ها در حوزه های IOTوحتی اینترنت ماهواره ای می تواند نوید بخش تولید قدرت نوظهور فضایی مبتنی بر شکل گیری اکوسیستم کار آفرینی فن پایه برمبنای هایتک ترین فناوری خواهد بود که می تواند سهم ایران اسلامی را در شکل گیری بازار این فناوری از وزن قابل توجهی برخوردار نماید.

یکی از ایده های مطرح در این حوزه شکل گیری ساختاری هماهنگ با نهادهای مردم پایه است که همچون انجمن های علمی بتواند در تمام استان ها و به نام هر استان یک ماهواره را محقق کند و پایه شکل گیری یک ساختار مردمی همه جانبه را در این حوزه فراهم آورد.

توسعه مردمی موجبات شکل گیری ایده های جدید در پایین دست این فناوری را در قالب اپلیکیشن ها نیز فراهم آورده و ایده های کاربردی باسرعت قابل توجهی به بازار خواهند رسید. این مهم زمانی اتفاق می افتد که سازمان فضایی کشور در ابتدای این مسیر از یک ساختار مقتدر فارغ از منافع گروهی و بین نهادی برخوردار باشد تا بتواند با قدرت هماهنگی بیشتر و اقتدار حاکمیتی قابل قبول این رویه را سازمان دهی کند که به نظر می رسد بهترین جایگاه برای آن یک معاونت مقتدر زیر نظر ریاست محترم جمهور باشد. توسعه همه جانبه زمانی محقق می‌شود که دیدگاه ها فراساختاری بوده و انسجام بخشی در فعالیت های مردم پایه شکل بگیرد که خروجی آن عمومیت بخشی در فناوری های راهبردی می باشد.»

 

کلید واژه : فناوری هوافضا
ارسال دیدگاه