پایگاه خبری وب زوم
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
کد خبر: 18284
پ

بالاترین سرعت اینترنت ثابت و همراه به ترتیب در استان‌های هرمزگان و اصفهان

آخرین داده‌های سایت اسپیدتست، نشان می‌دهد که استان هرمزگان با سرعت 16.48 مگابیت بر ثانیه بیشترین و استان کردستان با سرعت 6.9 مگابیت بر ثانیه کمترین سرعت اینترنت ثابت، همچنین استان اصفهان با سرعت 50.78 مگابیت بر ثانیه بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با سرعت 20.82 مگابیت بر ثانیه کمترین سرعت اینترنت همراه را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده

بر اساس آخرین داده‌های سایت اسپیدتست در ماه فوریه سال 2024 (بهمن-اسفند 1402) بر اساس شاخص «میانه»، سرعت دانلود اینترنت ثابت ایران 13.51 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود آن 3.37 و میزان تاخیر 28 میلی ثانیه و سرعت دانلود اینترنت سیار 34.71 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود آن 9.99 مگابیت بر ثانیه و میزان تاخیر 29 میلی‌ثانیه است.

به گزارش سیتنا، بررسی جزئیات سرعت اینترنت ثابت و همراه در استان های مختلف ایران، نشان می‌دهد که استان هرمزگان با سرعت اینترنت ثابت 16.48 مگابیت بر ثانیه بیشترین و استان کردستان با سرعت 6.9 مگابیت بر ثانیه کمترین سرعت را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده اند.

بر همین اساس استان اصفهان با سرعت اینترنت همراه 50.78 مگابیت بر ثانیه بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با سرعت 20.82 مگابیت بر ثانیه کمترین سرعت را به خود اختصاص داده اند.

جدول مقایسه سرعت اینترنت ثابت و همراه در استان‌های مختلف کشور به ترتیب به شرح ذیل است:

بالاترین سرعت اینترنت ثابت و همراه به ترتیب در استان‌های هرمزگان و اصفهان

ارسال دیدگاه