پایگاه خبری وب زوم
پنجشنبه 14 مهر 1401
کد خبر: 711
پ

به زودی عصر درمان جای خود را به عصر پیشگیری خواهد داد

نقش فناوری در پیشگیری و درمان بیماری ها و تازه ترین روش های درمان و پیشگیری با استفاده از فناوری

ارسال دیدگاه