پایگاه خبری وب زوم
پنجشنبه 8 خرداد 1399
چرا اغلب احساس می‌کنیم در حال «از دست دادن» فرصت‌ها هستیم؟

چرا اغلب احساس می‌کنیم در حال «از دست دادن» فرصت‌ها هستیم؟

«ترسِ از دست دادن»، شبکه­‌های اجتماعی و زندگی واقعی­مان را به یک اندازه تسخیر کرده است
مشتری مداری به سبک پاسخگویی مجازی

مشتری مداری به سبک پاسخگویی مجازی

"شلوار توئیتری" که این روزها به موضوعی برای خوشمزگی و تبلیغ برندها و استارتاپ ها تبدیل شده این سوال مهم را مطرح می کند که پاسخگویی استارتاپ ها به کاربران در فضای مجازی چه میزان اهمیت دارد و چه تاثیری در برندسازی آنان خواهد داشت؟
شکاف دیجیتالی به حداقل خود رسیده است
مدیرکل دفتر هماهنگی استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

شکاف دیجیتالی به حداقل خود رسیده است

مهرداد ترابیان، مدیرکل دفتر هماهنگی استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است شکاف دیجیتالی به حداقل خود رسیده است و به برای آن شاهد هم دارد.