پایگاه خبری وب زوم
سه شنبه 29 مهر 1399
پرندگان دارای هوش هستند

پرندگان دارای هوش هستند

دانشمندان معتقدند که ممکن است طوطی واقعا در تلاش برای ارتباط با شما باشد، چرا که بررسی ها حاکی از آن است که پرندگان دارای هوش هستند و حتی شاید خویشتن آگاه باشند.
 رقابت با گوگل بیشتر شبیه شوخی است
پوریا آسترکی:

رقابت با گوگل بیشتر شبیه شوخی است

پوریا آسترکی در واکنش به اظهارات دبیر شورایعالی فضای مجازی درباره ایجاد گوگل ملی اظهار کرد: غول های فناوری مانند ماکروسافت نتوانستند چیزی شبیه گوگل بسازند بنابراین رقابت با گوگل بیشتر شبیه شوخی است.