پایگاه خبری وب زوم
یکشنبه 12 آذر 1402
کد خبر: 17154
پ
آمارهای بانک مرکزی نشان داد:

کاهش سهم بخش ارتباطات از اقتصاد کشور در سال‌های اخیر

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم بخش اطلاعات و ارتباطات از اقتصاد کشور در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است و از ۱.۱ درصد در سال ۹۹ به ۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۰.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین با وجود اینکه رشد در این بخش ادامه دارد اما شیب این رشد، کاهشی بوده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم بخش اطلاعات و ارتباطات از اقتصاد کشور در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است و از ۱.۱ درصد در سال ۹۹ به ۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۰.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین با وجود اینکه رشد در این بخش ادامه دارد اما شیب این رشد، کاهشی بوده است.

به گزارش پیوست، آنطور که بانک مرکزی در گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران اعلام کرده است، بخش اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۰.۱ درصد رشد کرده است. رشد این بخش در قصل بهار ۱۱.۱ درصد بوده است اما روند آن در فصل‌های تابستان و پاییز کاهشی دنبال شده و به ترتیب ارقام ۶.۹ درصد و ۶.۸ درصد برای این دو فصل به ثبت رسیده است. رشد این بخش در فصل زمستان نیز ۱۵.۶ درصد بوده است.

این رشد در سال ۱۴۰۰ عدد ۱۳.۱ درصد را نشان می‌دهد و در سال پیش از آن یعنی ۹۹ رشد بخش ارتباطات ۳۴.۱ درصد بوده است که می‌توان آن را به همه‌گیری کرونا مرتبط دانست.

با وجود این نگاهی به گروه‌های دیگر محاسبه‌شده در رشد اقتصادی مشخص می‌کند گروه اطلاعات و ارتباطات در سال گذشته پس از گروه «فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا» با رشد ۲۲.۸ درصدی، بیشترین رشد را داشته است.

سهم این بخش در کل رشد اقتصادی البته با کاهش روبه‌رو شده است. در حالی که در سال ۱۴۰۰،‌ ۰.۴ درصد رشد اقتصادی به بخش ارتباطات اختصاص داشت، این میزان در سال پیش ۰.۵ درصد بوده است. البته سال ۱۴۰۰ رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۴ درصد بوده اما سال پیش، عدد ۴ درصد را نشان می‌دهد.

ارزش واقعی این بخش در اقتصاد در سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نیز ۶۸ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان بوده است، عددی که در سال ۱۴۰۰، ۶۲ هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

همه اینها در شرایطی رخ داده است که سهم بخش ارتباطات از کل GDP کاهش یافته و از ۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۰.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. روند طی شده در این شاخص نشان از روند نزولی در سال‌های گذشته دارد، به طوری که در سال ۹۹ سهم بخش ارتباطات از تولید ناخالص داخلی ۱.۱ درصد بوده است.

ارسال دیدگاه